گواهینامه مهارت فنی حرفه ای یکی از مدارکی است که برای مهاجرت و زندگی در یک کشور خارجی باید ترجمه رسمی کرد. ترجمه گواهی مهارت فنی حرفه ای برای کسب ویزاهای کاری یا شغلی اهمیت خاصی دارد. برای ترجمه مدرک فنی و حرفه ای به انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، روسی یا هر زبان دیگری باید اقداماتی را انجام داد که در اینجا به طور کامل به آنها می پردازیم. همچنین نمونه مدرک فنی حرفه ای در ادامه قرار گرفته است.آموزشگاه سهام  تمام دوره های خود را تحت نظر سازمان فنی و حرفه برگزار می کند به همین دلیل این مجموعه با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای پس از اتمام دوره به کارآموزان خود مدرک فنی حرفه ای و مدرک داخلی معتبر ارائه می کند. در این صفحه تعدادی نمونه گواهینامه فنی و حرفه ای و نمونه مدرک فنی و حرفه ای بین المللی برای شما عزیزان قرار داده شده است.