هدیه آموزشگاه

 به غیر از شرایط  اقساطی ایجاد شده که شما ماهیانه برای هر ترم پرداخت می نمایید علاوه بر آن شرایط دسترسی دو دستگاه مختلف (به صورت پیش فرض یک دستگاه ویندوز و یک دستگاه اندرود) به دوره برای شما فراهم گردیده است که می توانید یکی از دسترسی ها را به 

>>عزیزترین دوستتان <<

جهت استفاده از دوره به صورت همزمان هدیه بدهید.

درکنار عزیزانتان پر سود و سلامت باشید

آموزشگاه سهام