حق انحصاری نشر و پخش و تمام حقوق مادی و معنوی  مربوط به محتوای اين پايگاه، از جمله شامل کليه تصاوير،  فيلم ها، متون موجود و فايل های آموزشی ، متعلق به  آموزشگاه فنی و حرفه ای سهام زير نظر سازمان فنی و  حرفه ای کشوربوده و مشمول حمايت های مقرر در قانون  تجارت الکترونيک )مصوب 1382 )به ويژه مواد 62 و  74 آن قانون وهمچنين سازمان فنی و حرفه ای  کشورمی باشد.هر گونه انتشار و کپی برداری و سو استفاده ازمطالب و فيلم های آموزشی پيگرد قانونی دارد.